Zuni

Zuni Multi-stone Knifewing Pin

More Views

Zuni Multi-stone Knifewing Pin

  • C. 1940
  • 1.38'' x 1.06''
  • $145.00
  • J2689
Additional Information

Details