Santa Clara

Santa Clara Polychrome Jar

More Views

Santa Clara Polychrome Jar

  • C. 1940
  • 3.25'' x 5.5''
  • $140.00
  • P90537-0113-006
Additional Information

Details